Welcome to Easyinteractive

ประสบการณ์ด้านบริการ กว่า 9 ปี เราใส่ใจในบริการทุกครั้ง เพื่อให้งานของลูกค้านั้นออกมาดีที่สุด เรามีทีมงานในการเตรียมอุปกรณ์ออกไปบริการลูกค้า และพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจทุกบริการเสมอ

ผลงานล่าสุดของเรา

More About Us

เกี่ยวกับ อีซี่ อินเตอร์แอคทีฟ

อีซี่ อินเตอร์แอคทีฟ ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม ปี 2556 โดยเริ่มจากการให้เช่าเกม อย่างเดียว จากนั้นได้ขยายสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าเรื่อยมา 

ปัจจุบัน อีซี่ อินเตอร์แอคทีฟ เป็นผู้บริการให้เช่าด้านอินเตอร์แอคทีฟครอบคลุมตามความต้องการด้านงาน Event ออกบูธ งานสัมนา และนิทรรศการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์แอคทีฟเกม Photobooth รวมไปถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ทำไมต้องเลือกเรา

อีซี่ อินเตอร์แอคทีฟ มีประสบการณ์บริการมากกว่า 9 ปี เราใส่ใจในบริการทุกครั้ง เพื่อให้งานของลูกค้านั้นออกมาดีที่สุด พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจทุกบริการเสมอ

ประสบการณ์ของพวกเรา

ประสบการณ์การทำงาน กว่า 9 ปี
ผลงานของเราที่ติดตั้ง มากกว่า 1,000 งาน
ชั่วโมงในการทำงานด้านอีเว้นท์ กว่า 10,000 ชั่วโมง